أخبار عاجلة
الرئيسية / לימוד ערבית חינם / מילון ערבי-עברי האות “م” قاموس عربي-عبري

מילון ערבי-עברי האות “م” قاموس عربي-عبري

מילון ערבי-עברי האות “م”

מילון ערבי-עברי

במילון זה הובאו המילים המצויות בספר ג. המילים מופיעות לפי סדר הא“ב הערבי.
שמות העצם מופעים בדרך כלל רק בצורת היחיד ולחלקם גם צורת הרבים.
פעלים בבניין הראשון מופיעים רק בצורת היסוד בזמן עבר, ולידם מופיעה תנועת ע‘ הפועל בנטיית העתיד.
שמות פרטיים ומילים לועזיות לא נכללו במילון

♦♦♦♦♦♦♦♦ 1- حرف الألف ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 2- حرف الباء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 3- حرف التاء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 4- حرف الثاء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 5- حرف الجيم ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 6- حرف الحاء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 7- حرف الخاء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 8- حرف الدال ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 9- حرف الذال ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 10- حرف الراء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 11- حرف الزاي ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 12- حرف السين ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 13- حرف الشين ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 14- حرف الصاد ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 15- حرف الضاد ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 16- حرف الطاء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 17- حرف الظاء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 18- حرف العين ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 19- حرف الغين ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 20- حرف الفاء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 21- حرف القاف ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 22- حرف الكاف ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 23- حرف اللام ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 24- حرف الميم ♦♦♦♦♦♦♦♦

ما מה, לא (לשלילת עבר)
ما מה ש…
– مازالَ – עדיין (הוא)
– ما عَدا – חוץ מ…
مَاء מים

مَاتَ، يَموتُ מת, ימות
مِئة מאה
ماذ ا מה
مُؤَسَّس ة מוסד
ماضٍ الماضي (עבר)
مَال כסף, הון

مَاما אימא
مُباراة תחרות
مُبارَك מבורך
مَبْروك! מזל טוב, התחדש!
مَبْسوط מרוצה
مَبْنًى، مَبانٍ מבנה, מבנים
مَتىَ מתי

مُتَأَخِّر מאחר
مُتَديِّن דתי
مُتَزَوِّج נשוי
مِثال דוגמה
مِثلْ כמו
مَثَ ل משל
مَثَّلَ שיחק, ייצג את-
مَجال תחום

مُجْتَمَع חֶברה
مَجَلّة כתב-עת (שבועון, ירחון)
مَجْلِس، مَجالِس מועצה, מועצות
مَجْموع סך הכול
مَجْنُون، مَجانين משוגע, משוגעים
مُحادَثات שיחות
مُحامٍ עורך-דין

مَحْبوب אהוב, יקר
مُحَرِّر עורך
مَحَطّة תחנה
مَحْفوظ שמור, גנוז
مَحْكَمة בית משפט
مَحَلّي מקומי
مُخْتَلِف שונה
مُخْرِج במאי
مَخْزَن מחסן
مُدّة תקופה

مُدَرِّس מורה
مَدْرَسَة، مَدَارِس בית-ספר, בתי-ספר
مُدير מנהל
مَدِينَة، مُدُن עיר, ערים
مُذَكِّرات זיכרונות
مَذكْور נזכר

مَرَّ، يَمُرُّ עבר, עובר/יעבור
مَرْتَبة מקום
مَرحَْبًا! שלום!
مُرَشَّح מועמד
مُرْشِد מדריך
مَرِضَ -َ חלה

مَرَض، أَمْراض מחלה, מחלות
مَرْكَز מרכז
مَرّة، مَرّات פעם, פעמים
مَرِيض، مَرْضى חולה, חולים
مَزيج מיזוג
مَسَاء עֶרב

مُسابَقة תחרות
مِساحة שטח
مَسْؤو ل אחראי
مُسْتَشْفًى בית-חולים
مَسْجِد، مَساجِد מסגד, מסגדים
مَسْرَح תיאטרון
مَسْكَن מקום מגורים
مِسْكين מסכן

مُسَلْسَل סדרה
مُسْلِم مُسْلِمُونَ מוסלמי, מוסלמים
مَسيحيّ، مَسيحِيّونَ נוצרי, נוצרים
مَشى، يَمْشي הלך ברגל, הולך/יילך ברגל
مُشْكِلة، مَشاكِل בעיה, בעיות
مَشْهُور מפורסם
مَصْدَر מקור
مِصْعَد מעלית
مَطار שדה-תעופה

مَطَر، أَمْطار גשם, גשמים
مُطْرِ ب זמר
مَطْلوب דרוש, מבוקש
مَعَ עִם
– مَعَ السَّلامة! – להתראות!
مَعْبَر מעבר
مَعْرِض תערוכה
مُعْظَ م רוב
مُعَلِّم، مُعَلِّمونَ מורה, מורים
مَعْلومات מידע

مَعْنىً פירוש, משמעות
مَعْهَد מוסד, מכון, אקדמיה
مُغَنٍّ، مُغَنّونَ זמר, זמרים
مُفْرَد יחיד
مُفْرَدات מילים
مَفْرَق צומת
مُفَسِّر מפרש
مُقابِل תמורת, לעומת
مُقابَلة ריאיון

مُقْبِل בא, מגיע
مُقدََّس קדוש
مَقَرّ מקום מושב
مُكافَحة מאבק
مَكَان، أَماكِن מקום, מקומות
مَكَّة الْمُكَرَّمَة מֶכָּה הקדושה
مَكْتَب משרד
مَكْتَبةَ ספרייה
مَكْتوب מכתב
مَكَثَ -ُ שהה ב-

مُلائمِ מתאים
مَلاك מלאך
مِلحْ מלח
مَلْعَب מגרש משחקים, אצטדיון
مِلعَْقة כף (לאוכל)
مَلِك، مُلوك מֶלֶך, מלכים

مُلَوَّن צבעוני
مِلْيار מיליארד
مَلْيون، مَلايين מיליון, מיליונים
مُمْتاز מצוין
مُمْتِع מהנה
مُمَثِّل נציג, שחקן
مَمْنوع אסור
مُمَيِّزات מאפיינים
مَنْ מי

مِنْ מן, מ…
– مِنَ الْمُتَوَقَّع أَنْ – צפוי ש…
– مِنْ قَبْلُ – לפני כן
مُناسِب מתאים
مُنْتِج מייצר, מפיק
مَنْتوجات מוצרים
مُنْذُ מאז
مَنْصِب משרה, תפקיד
مِنْطَقة، مَناطِق אזור, אזורים

مَنْظَر נוף, מראֶה
مُنَظَّمة ארגון
مُهِمّ חשוב
مِهْنة מקצוע, משלח-יד
مَوادّ חומרים
مُواصَلات תחבורה
مُوافَقة הסכמה
مَوتْ מוות
موجَز קיצור
مَوجْود נמצא
مَوسِْم עונה
مَوْسوعة אנציקלופדיה

مُوسِيقى מוסיקה
مَوْضوع، مَواضيع נושא, נושאים
مُوَظَّف פקיד
مَوْقِع אתר
مِياه מים
ميلاد מולד

♦♦♦♦♦♦♦♦ 25- حرف النون ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 26- حرف الهاء ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 27-حرف الواو ♦♦♦♦♦♦♦♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ 28- حرف الياء ♦♦♦♦♦♦♦♦

عن Tiger

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *